Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Αγορά ή πώληση της επιχείρησης.

Συγχώνευση με άλλη επιχείρηση.

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

Συμμετοχή εταιρείας Venture Capital.

Αποχώρηση μετόχων / ιδιοκτητών.

Αύξηση κεφαλαίου μέσω Χρηματιστηρίου.

Στρατηγικές συνεργασίες – Joint Venture.

Μακροχρόνια στρατηγική.