Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομική διάγνωση / αναδιάρθρωση δανείων.

Παροχή υποστήριξης για την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Υποστήριξη χρηματοδοτικών πιστώσεων / leasing και συμβάσεων factoring.

Εξεύρεση επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Χρηματοδότηση, εξαγορά επιχειρήσεων.